logo poradny.org

úvod»služby»kontakt»

Omlouvám se, ale vzhledem k aktuálnímu stavu (květen 2021) nejsem schopen zaručit jakoukoliv objednací lhůtu.

Psychoterapie, psychologické poradenství

Nejsem vázán smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Službu si klient platí sám. Na druhou stranu je objednací lhůta velmi krátká (z pravidla nepřesahuje jeden týden) a nejsem povinován předáváním informací a údajů o klientech dalším stranám.

individuální konzultace 700 Kč
párová nebo rodinná konzultace 1000 Kč

Konzultace standardně trvá 50 minut. Obvyklá frekvence setkávání je jednou za dva až tři týdny, nicméně po domluvě se můžeme vídat častěji či méně často.
Je nutné se objednat předem. Nejlépe telefonicky nebo e-mailem.
Konzultuji i v polštině nebo angličtině.

Máte-li o setkání či setkávání se mnou zájem, ale moje nabídka je pro Vás po finančně stránce nedostupná, nebojte se mě přesto kontaktovat. Jsem otevřen tomu cenu dohodnout individuálně. Případně můžeme hledat i jiné možnosti.

Konzultace může proběhnout i formou video nebo telehovoru.

Osobní a osobnostní rozvoj, supervize, koučování

Cenu a čas trvání konzultace dohodneme individuálně na první schůzce. Cena této první hodinové schůzky je 700 Kč. Službu si klient platí sám. Je nutné se objednat předem.

Konzultace můžou probíhat i v polštině nebo angličtině.


Mgr. Andrzej Toman :: Gorkého 44, Brno :: (+420) 723 482 138 :: poradny@poradny.org