logo poradny.org

úvod»služby»kontakt»

Andrzej Toman

Vítejte,

na těchto stránkách si můžete udělat představu o službách, které nabízím, a způsobu, jakým pracuji.

Jmenuji se Andrzej Toman a jsem psychoterapeut a psycholog. Provozuji soukromou praxi, v níž se setkávám s lidmi, kteří čelí překážkám, nástrahám a složitostem života, s nimiž si sami nevědí rady. Spolu hledáme cesty jak tato období překonat, jak a kudy dál. Část mých klientů se naopak nepotýká s nějakou životní nesnází, ale prostě se cítí být v bodě, ze kterého by se rádi posunuli někam jinam, a k tomu si přizvali mne.

Psychoterapeutickou a psychologickou pomocí se v různých kontextech zabývám už bezmála dvacet let.
Mám bohaté zkušenosti zejména v práci s dětmi, dospívajícími, rodiči a rodinami.
Zajímám se i o aktuální problematiku negativních dopadů současných technologií na člověka (např. distraction disorder, alone together, present schock, nature deficit disorder).

Absolvoval jsem komplexní výcvik v tzv. systemické psychoterapii. Jedná se o rodinu terapeutických přístupů, ve kterých se pracuje spíše se silnými stránkami klientova života a rozvíjením jeho životního příběhu kýženým směrem, nicméně se nutně nevyhýbá ani minulosti.
Ve své praxi se snažím o aplikaci principů feedback informed treatment a practice-based evidence. Ve zkratce lze říci, že se spolupráce přizpůsobuje ("šije na míru") každému jednotlivému klientovi, jeho životní situaci a probíhajícím změnám, ať už je přinesl život nebo právě naše spolupráce.


Mgr. Andrzej Toman :: Gorkého 44, Brno :: (+420) 723 482 138 :: poradny@poradny.org