logo poradny.org

wstęp»usługi»kontakt»

Psychoterapia, poradnictwo psychologiczne

Koszty konsultacji opłacane są w całości przez klienta.

konsultacja indywidualna 800 Kč
konsultacja dla par, rodzin 11000 Kč

Standardowy czas trwania konsultacji to 50 minut. Typowa frekwencja spotkań to raz na dwa aż trzy tygodnie, jednak nie ma przeszkód, by widywać się częściej lub rzadiej.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie terminu konsultacji. Idealnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Konsultacje możliwe są również w języku czeskim lub angielskim.

Dla osób w niesprzyjającej sytuacji finansowej do uzgodnienia zniżka.

Konsultacja może odbyć się też w formie wideorozmowy (Zoom, Skype, Hangouts).

Rozwój osobisty, superwizje, coaching

Cena konsultacji uzgodniona zostanie indywidualnie. Cena pierwszego jednogodzinnego spotkania wynosi 800 Kč. Koszty konsultacji opłacane są w całości przez klienta. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie terminu konsultacji.

Konsultacje możliwe są również w języku czeskim lub angielskim.


Mgr. Andrzej Toman :: Gorkého 44, Brno :: (+420) 723 482 138 :: poradny@poradny.org